• Transportsystemer generelt

    Mens vi venter…

    I denne tid oplever rigtig mange mennesker, at de ikke kan få leveret den vare, som de har købt. Helt i modsætning til, hvad vi generelt har været vant til i den vestlige verden gennem de seneste årtier, så er…

bard