Transportsystemer generelt

Klimavenlige transportsystemer

De nuværende transportsystemer udfordres af politiske krav og tiltag om mere klimavenlige løsninger, og det vil uden tvivl også være godt for miljø og mennesker, at der udledes mindre CO2. Inden for transport- og logistik-branchen betyder det, at der skal udvikles mere intelligente transportsystemer, som kan planlægge mere effektivt, så der samlet set udledes mindre CO2. Det kræver både nogle systemer, som kan udregne dette, og så kræver det at virksomhederne og transportbranchen efterlever det. Dermed kan vi på sigt få et sundere klima.

Vi må i det hele taget indse, at hvis vi vil have en sundere fremtid her på jorden, så handler det om at træffe valg, som bidrager til et sundere klima, og hvor luften er klar og drikkevandet er rent. Vi må satse på kvalitetsløsninger inden for transportsystemer. Det er præcis lige som, når man handler kvalitetstøj hos Lyle and Scott, så ved man også, at man får tøj fremstillet i lækre materialer. Kvalitet koster, uanset om det er tøj eller transportsystemer, og resultatet af at udvikle nye, intelligente transportsystemer er, at firmaerne bedre kan planlægge og levere varer, uden at det går ud over miljøet og dermed også os mennesker.

Virksomheder har i mange år handlet med hinanden på kryds og tværs over hele verden, og det har handlet om at være så produktiv som muligt og have effektive transportsystemer til håndtering af varer og levering af varer. Der er blevet forurenet meget, men ingen har for alvor taget det med klimaet alvorligt – før nu – og det har betydet, at der er blevet svinet godt og grundigt. Vi må derfor i gang med en oprydning nu og stramme reglerne for CO2 udledning. Men det kræver, at virksomhederne udvikler sig, og at der bliver udviklet nye transportsystemer, som følger med tiden og kan leve op til de nutidige og fremtidige krav.

Intelligente transportsystemer kan altså både være med til at gøre samfundet mere effektivt og mere grønt. Det giver en god klima-karma. Som vi sår, vil vi høste, og hvis vi gerne vil give en grøn jordklode videre til vores børn, børnebørn og fremtidige generationer, så handler det om at skride til handling nu. Heldigvis går det så stærkt med innovationen i dag, at løsningerne er inden for rækkevidde. Det er glædeligt at vide, at det forholder sig sådan, og vi behøver derfor ikke at lade stå til, men vi kan gøre noget nu.

Vores børn og børnebørn kommer helt sikkert til at opleve transportsystemer, som i endnu højere grad er miljøvenlige, end dem vi selv kommer til at se i vores egen levetid. Dermed kan de også være med til at sikre, at jorden fremover forbliver grøn og frodig og med rent drikkevand, og at vi får bremset de mange uheldige konsekvenser af klimaforandringerne.

bard